Toote tagastamine

TAGANEMISÕIGUS

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Palume toode saata tagasi aadressile Lihula Õpikoda OÜ, Põllu 2, Lihula 90303, Lääneranna vald, Eesti ja sellest meid eelnevalt teavitada agnifelt[at]gmail.com.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõigusega seoses ei vastuta meie tagasisaatmise kulude eest, välja arvatud juhul, kui tagastus tehti kvaliteediprobleemi või meiepoolse saatmisvea tõttu. Palume arvestada, et toodete loodusliku olemuse tõttu on kõik meie tooted unikaalsed ja võivad vähesel määral erineda. Ehkki püüame värvitoone kuvada loomutruudena, võivad tegelikud värvid seadme ekraani seadistustest tulenevalt vähesel määral erineda.

Kõik tagastatavad tooted peavad olema kasutamata ja originaalpakendis. Et kindlustada võimalus toode tagastada, palume pakendi avamisel olla ettevaatlik, et mitte selle sisu kahjustada. Toodetel olevaid silte või lipikuid ei tohi eemaldada ega pakendit ära visata enne, kui olete otsustanud toote(d) endale jätta.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see meie e-posti aadressile hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga ese).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva toote tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on toote tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoes pakutud kõige odavamast tavapärasest toote kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni ühe aasta jooksul alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile agnifelt[at]gmail.com või helistades telefonile +372 509 4951.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, siis parandab või asendab veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile agnifelt@gmail.com või helistada telefonile +372 509 4951.

Kui ostja ja veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.