Privaatsuspoliitika

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika sisaldab endas infot selle kohta, kuidas ja milleks Lihula Õpikoda OÜ isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Lihula Õpikoda OÜ kaubamärk AgniFELT (edaspidi AgniFELT) veebilehel https://agnifelt.com (edaspidi Veebileht).

Kui tunned, et AgniFELT on sinu andmeid kuidagi kahjustanud või soovid eemaldada oma andmed, siis anna sellest meile kohe teada agnifelt[at]gmail.com ja anname endast kõik, et olukord parandada.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE, PRIVAATSUSPOLIITIKA

Veebipoe agnifelt.com isikuandmete vastutav töötleja on Lihula Õpikoda OÜ, (registrikood 12071732) asukohaga Põllu 2, Lihula 90303, mob: +372 509 4951 e-post: agnifelt[at]gmail.com  Veebipoe agnifelt.com edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja ……

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE
  • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
  • kauba kohaletoimetamise aadress;
  • pangakonto number;
  • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
  • klienditoe andmed.
MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE
  • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
  • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
  • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
  • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
  • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks

Kliendi e-maili aadress edastatakse uudiskirja haldajale Mailchimp, kui klient liitub uudiskirjaga.

Kasutame Google Analytics- teenust, et pakkuda veebipoe külastajatele paremat kliendikogemust, täiustada agnifelt.comlehte ja analüüsida lehe külastajate käitumist.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE JA PARANDAMINE

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

SÄILITAMINE

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel agnifelt[at]gmail.com. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

OTSETURUSTUSTEATED

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades agnifelt[at]gmail.com.

STATISTILISTEL EESMÄRKIDEL INFO KOGUMINE

Statistilistel eesmärkidel kogub agnifelt.ee teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida agnifelt.ee saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

TAASTURUNDAMINE LÄBI GOOLGE ADS & FACEBOOK´I

Agnifelt.ee veebilehel kasutatakse Google Ads ja Facebooki taasturundamise märgiseid ehk tag’e. Veebileht kasutab Google Ads ja Facebooki taasturundamise teenuseid, et meie veebilehte eelnevad külastajad näeksid reklaame võõrastel veebilehtedel. See tähendab, et me näitame meie lehel eelnevatele külastajatele reklaame. Reklaamid võivad ilmuda Google’i otsingutulemuste kõrvale, Google’i Display-võrgustikus, Facebookis, Facebooki või Instagrami partnervõrgustikus. Võõrad veebisaidid, sealhulgas Google ja Facebook, kasutavad küpsiste faile reklaamide edastamiseks agnifelt.com eelnevatele külastajatele. Kõiki kogutud andmeid kasutatakse vastavalt meie oma privaatsuspoliitikale ning Google’i ja Facebooki privaatsuspoliitikale.

Te võite loobuda taasturundamisest veebisaitidel, mille lingid  on Google’il ja Facebookis

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (agnifelt@gmail.com). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info[at]aki.ee).

AGNIFELT  PRIVAATSUSPOLIITIKA VASTUVÕTMINE KLIENTIDE POOLT

Agnifelt.com tooteid  kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Kui Teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid agnifelt.com privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel agnifelt[at]gmail.com